ASM20 Sismik Deprem Sensörü || ATEK || Made In Türkiye

TS 12884 standardına uygun, 3 eksende sarsıntı algılama
Otomatik offset, yani bulunduğu konumu algılama özelliği
Üzerinde bulunan yangın/gaz dedektörü ve yangın butonu girişi sayesinde; depremi algılamanın yanı sıra, diğer alarm durumlarının da izlenebilmesi
4 adet kuru kontak röle çıkışı (220VDC/250VAC veya 24VDC);
Deprem veya yangın anında buzzer ile sesli ve ledler ile görsel uyarı
Küçük yapı, kolay montaj

TS 12884 standardına uygun, 3 eksende sarsıntı algılama; harici yangın/gaz dedektörü ve yangın butonu girişi ile deprem algılamanın yanı sıra diğer alarm durumları da izlenebilir; 4 adet kuru kontak röle çıkışı ile asansör, elektrik, acil aydınlatma vb sistemler deprem veya yangın anında kontrol edilebilir; deprem anında sesli uyarı; küçük ve kompakt yapı

 Algılama Düzlemi Frekans Aralığı Giriş Çıkış Çalışma Gerilimi Datasheet
X, Y, Z (3 eksen) TS 12884’de belirtilen standarda uygun 1 adet buton ve 1 adet röleli yangın/gaz dedektörü girişi 4 x kuru kontak röle (24VDC 1A veya 220VDC/250VAC 2A) 12-24VDC

ASM 20 Sismik Deprem Sensörleri, üç eksende (x,y,z,) sismik hareketleri algılayabilen, çok hassas sensörlere sahiptir. Deprem anında oluşan sismik titreşimleri algılayarak kontrol çıkışı vermek ve deprem sırasında çalışması tehlike yaratacak; jeneratör, elektrik paneli, asansör vb. cihazları otomatik olarak devreden çıkarmak için tasarlanmıştır. Bu tür hareketlerin tespit edilmesi durumunda; buzzer ile sesli ve ledler ile görsel uyarı da sağlar. Böylece deprem sonucu oluşacak zararların en aza indirgenmesi sağlanır.

Ayrıca cihaz üzerinde 1 adet yangın/gaz dedektörü girişi ve 1 adet yangın alarm butonu girişi bulunmaktadır. İstenildiği taktirde buton girişine yangın alarm botunu; yangın/gaz dedektörü girişine ise gaz alarm dedektörü, duman dedektörü ve izlenmesi istenen diğer sistemlerin bağlantısı yapılabilir. Böylece tek bir cihaz üzerinden hem deprem algılanır hem de diğer sistemlerden gelen alarm durumları izlenebilir.

Cihazda 4 adet kuru kontak röle çıkışı bulunmaktadır. Röle çıkışlarından 2 tanesi deprem anında, 2 tanesi de harici bağlanan buton veya dedektörden alarm geldiği zaman aktif olur.

 • TS 12884 standardına uygun, 3 eksende sarsıntı algılama
 • Otomatik offset, yani bulunduğu konumu algılama özelliği sayesinde herhangi bir ayar yapmaya gerek kalmaksızın deprem algılamaya hazırdır.
 • Sensör üzerinde 1 adet yangın/gaz dedektörü girişi ve 1 adet yangın alarm butonu girişi bulunmaktadır. İstenildiği taktirde buton girişine yangın alarm botunu; yangın/gaz dedektörü girişine ise gaz alarm dedektörü, duman dedektörü ve izlenmesi istenen diğer sistemlerin bağlantısı yapılabilir. Böylece tek bir cihaz üzerinden hem deprem algılanır hem de diğer sistemlerden gelen alarm durumları izlenebilir.
 • 24VDC besleme
 • 4 adet kuru kontak röle çıkışı (220VDC/250VAC veya 24VDC): Deprem röleleri, deprem algılandığında, Yangın röleleri, harici gaz/yangın dedektörü veya yangın butonu girişinden alarm geldiğinde aktif olur.
 • Deprem anında buzzer ile sesli ve ledler ile görsel uyarı
 • Sağlam ve dayanıklı
 • Küçük yapı, kolay montaj

Deprem Sensörümüz Hakkında Bilgiler

Deprem dünyanın ve özellikle de ülkemizin maalesef bir gerçeğidir, depremden kaçamayız, ancak önlem alabiliriz.

Biz, deprem anında oluşan sismik dalgaları algılayan bir deprem erken uyarı sensörü geliştirdik. Erken uyarı diyoruz, çünkü deprem başlayınca oluşan ve yayılan dalgalardan yıkıcı olmayan, ancak yıkıcı S-dalgalara göre saniyede 3-4 km daha hızla yayılan nispeten küçük dalgaları (P-dalgaları) algılayan sensör bu. Bulunduğunuz yerin depremin merkezine (epicenter’e) olan uzaklığına bağlı olarak bizim sensörümüz önden daha hızlı gelen P dalgalarını 2 km’de bir saniye önce bilmektedir, demek ki depremin merkezine 30 km uzaklıkta iseniz, sizin, arkadan gelen yıkıcı dalgalar henüz size ulaşmadan 10 saniye önce haberiniz olacak. Eğer Depremin merkezine 60 km uzaklıkta iseniz sizin yıkıcı dalgalar gelmeden 20 saniye önceden haberiniz olacak. Her saniyenin önemli olduğu bu anlarda sizin saniyeler önceden haberinizin olması sizin bazı önlemler almanızı sağlayacaktır, mesela uyuyorsanız uyanıp kendinizi bir yaşam üçgeninde korumaya almanız mümkün olabilir, bina hasar görse bile belki bu hayatınızı kurtaran saniyeler olabilir. !999 depreminde bir çok insan depreme yatakta yakalanmıştır ve uyanamadan çöken binalarda yataklarında vefat etmiştir. Uyanıp kendilerini yatağın yanına bırakabilselerdi, belki bazıları kurtulabilecekti. İstanbul’da maalesef yüzlerce kişi vefat etti, Avcılar’da 270 kişi vefat etti. Avcılar, depremin merkezine 120 km mesafede, Avcılar’da bir binada olan bizim sensörümüz, yıkıcı deprem dalgaları henüz Avcılar’a ulaşmadan 40 saniye kadar önce alarm verecekti, bu 40 saniye gibi süre Avcılar’da oturanlar için bazı önlemleri almalarına sebeb olmuş olurdu.

Bizim sensörümüz önden gelen P-Sismik dalgalarını algılayıp alarm veriyor, istenirse güçlü siren bağlanarak tüm binanın dutması sağlanabilir. Ayrıca hareket halindeki asansörü en yakın katta durdurup kapılarını açıyor, elektrik ve doğal gazı kesiyor. Önemli bir nokta jeneratörlerle ilgili. Normalde elektrik kesildiğinde otomatik olarak devreye giren jeneratörlerin deprem anında eğer elektrikler Belediye veya AFAD tarafından kesmişse,  otomatik olarak devreye girmesi engellenmeli. Bizim sensörümüz bunu da yapıyor, yani deprem anında elektrikler kesilmişse jeneratörlerin otomatik olarak devreye girmeleri engelleniyor.

1.Sensörünüz depremi önceden mi biliyor?

Deprem olmadan önce depremi önceden bilmek henüz mümkün değil. Bu konuda Japonya, Amerika, Çin gibi dünyanın birçok ülkesinde çok yoğun çalışmalar mevcut. Yapay zeka ile yapılan uygulamalar da var ancak henüz depremi önceden %100 bilmek mümkün değil. %100 bilinemediği için boşuna panik yaratıp halkı sokağa dökmek istenmeyen bir durumdur. Çünkü bunun maliyeti çok yüksektir. Örneğin fabrikaları, okulları, hastaneleri vs. panikle boşaltmak boşu boşuna can ve mal kaybına yol açabileceği için depremi %100 bilmeden alarm vermek doğru olmaz. Dolayısı ile depremi önceden bilmek üzerine çalışmalar tüm dünyada devam ediyor. Henüz %100 sonuç alınabilen bir sistem bulunamadı.

2. Deprem önceden bilinemiyorsa sizin deprem sensörünüz ne işe yarıyor, nasıl çalışıyor?

Öncelikle deprem mekanizması hakkında kısa bir bilgi vereyim. Deprem başladığı zaman titreşimler oluşur. Depremin epicenterinden değişik titreşim dalgaları yayılır. Bunlardan yıkıcı olan dalgalara göre iki kat daha hızlı yayılan p dalgaları saniyede 3-4 km daha hızlı yayılır. Yıkıcı dalgalar daha yavaş hareket ediyor, epicenterden ne kadar uzakta olduğunuza bağlı olarak ön dalgalardan daha geç geliyor. Aradaki bu saniye farkına göre size zaman kazandırıyor. Deprem sensörümüz, bulunduğunuz yerin Epicenterden uzaklığına göre önceden gelen deprem sarsıntılarını algılanıp alarm veriyor. Ne kadar önce haber veriyor?

Cep telefonlarımızda adımları sayan da titreşim sensörüdür. Cep telefonlarımızın içinde titreşim (ivme) sensörü var, bu sensör deprem titreşimlerini de algılayıp mesajlar atıyor. Ancak cep telefonları alarm vermiyor; asansörleri, elektriğimizi gazı kontrol etmiyor. Bizim deprem sensörümüz de deprem titreşimlerini algılıyor, ancak akabinde birçok işlem yapıyor. Alarm veya siren çalarak sizi uyarıyor, uykudaysanız uyanmanızı ve önlem almanızı sağlıyor, asansördeyseniz asansörü en yakın katta durdurup kapısını açtırıyor, isterseniz elektriğinizi kesiyor, gazınızı kesiyor. Fonksiyonları bununla da bitmiyor. Deprem algılama fonksiyonunun yanı sıra; isterseniz gaz ve yangın dedektörü bağlayarak evinizde gaz kaçağı veya yangın olduğunda da yüksek sesle alarm veriyor, siz evde yoksanız bile komşularınızı uyarıyor.

3. Bina ve asansör yönetmeliğinde deprem sensörü kullanma zorunluluğu var mı?

“Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik” te asansörler ve doğalgaz kesme için deprem sensörü kullanılmasının zorunlu olduğu durumlar belirtilmiştir:

Yönetmelik: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/12/20071219-2.htm  (Yönetmelikte Aramaya “deprem” yazınca çıkıyor:)

Asansör ile ilgili kısım:

Madde 62-C : Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde bulunan yüksek binalarda, deprem sensöründen uyarı alarak asansörlerin deprem sırasında durabileceği en yakın kata gidip, kapılarını açıp, hareket etmeyecek tertibat ve programa sahip olması gerekir.

Mevcut binalar için yükümlülük:

Madde 160-C :  Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde bulunan yapı yüksekliği 51.50 m’den fazla olan binalarda deprem sensörü kullanılması ve asansörlerin deprem sırasında en uygun kata gidip, kapılarını açıp, hareket etmeyecek tertibat ve programa sahip olması zorunludur.

Doğalgaz ile ilgili kısım:

Madde 112-J : Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde bulunan ve bina yüksekliği 21.50 m’den fazla olan otel ve motel gibi konaklama tesisleri, toplanma amaçlı binalar, sağlık, eğitim, ticaret ve sanayi binaları ile yüksek binaların ana girişinde, sarsıntı olduğunda gaz akışını kesen tertibat, gaz dağıtım şirketi veya yetkili kıldığı kuruluş tarafından yaptırılır ve belediye gaz dağıtım şirketi tarafından kontrol edilir. Gaz akışını kesen tertibat herhangi bir nedenle gaz akışını kestiği takdirde kesilen gazın tekrar açılması için bir bedel talep edilemez.

4.Deprem sensörü ne için nerelerde kullanılır?

Asansörleri en yakın katta durdurup kapılarını açıyor.

Elektriğinizi kesiyor.

Gazı kesiyor.

Özellikle jeneratör devreye girmişse onu kapatıyor.

Acil durum aydınlatma sistemlerini devreye sokuyor.

Gaz ve yangın algılama dedektörlerini deprem sensörüne bağlayarak onları da kontrol edebiliyor. Yani deprem dışında, evinizde gaz kaçağı veya yangın olduğu durumlarda da yüksek sesle alarm veriyor.

5. Hangi şiddette alarm verir?

Kandilli Rasathanesinin ve TSE’nin belirlediği bir şiddet var, biz deprem sensörümüzün ayarını bu şiddete göre yaptık, yani deprem sensörlerimizi gönderirken fabrika ayarı olarak Kandilli Rasathanesinin ve TSE’nin belirlediği deprem şiddete göre ayarlı olarak gönderiyoruz. Deprem olmaya başlayınca kandillinin belirlediği şiddette alarm verir ve diğer fonksiyonlarını yerine getirir. Kandillinin belirlediği şiddet aşağı yukarı 5 şiddeti civarındadır. Bildiğiniz gibi deprem şiddeti; bulunduğunuz yerin deprem merkezine olan uzaklığına, zeminin ve binanın yapısına bağlıdır. AFAD depremin büyüklüğünü açıklar, ancak depremin şiddeti uzaklığa ve yerin yapısı gibi etkenlere bağlı olduğu için deprem şiddetini açıklamaz. Binalar 5 şiddetinde henüz yıkılmazlar, dolayısı ile sensör şiddetli titreşimler gelmeden önce, yani henüz büyük hasarlar olmadan önce uyarı verir.

Ancak isterseniz kendiniz cihazın menüsünden Kandilinin belirlediği alarm verme şiddetini değiştirebilir, daha düşük titreşim değerlerinde alarm vermesi için ayarlayabilirsiniz. Kullanıcı menüsünde böyle bir imkan bulunmaktadır. Biz tavsiye etmesek de, siz Kandillinin belirlediği fabrika ayarları titreşim şiddetini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey, hiçbir şey yapmazsanız zaten otomatik olarak Kandillinin belirlediği şiddette alarm verecektir.

6. Kaç saniye önceden haber verir?

Bu, depremin merkezi epicenter’den ne kadar uzakta olduğunuza bağlıdır. Önden gelen P dalgaları saniyede 3 km daha hızlı ilerliyor, bu demektir ki arkadan gelen daha şiddetli yıkıcı dalgalardan önce 3 km’de bir saniye önce geliyor, 9 km’de 3 saniye önce geliyor. Yani bulunduğunuz mesafenin Epicenter’e ne kadar uzak olduğuna bağlı olarak, depremin başlamasından itibaren sizi arkadan gelen yıkıcı dalgalardan önce her 3 kilometrede bir saniye önce erken uyarıyor. Mesela eviniz depremin merkezinden 30 km uzakta ise 10 saniye önce uyarıyor.  Böylece bu 10 saniye içinde eğer uyuyorsanız uyanıp güvenli bir yere saklama imkanınız olacaktır.

7. Bir binaya sadece bir adet taktırmak yeterli mi? Yoksa her daireye bir adet takılmak zorunda mı?

Bir binaya sadece 1 adet deprem sensörü taktırmak yeterlidir. Deprem sensörüne bağlayacağınız bir adet yüksek sesli alarm sireni ile tüm bina oturanlarını uyarmak mümkündür. Aynı zamanda bununla istenirse elbette binanın asansörünü de kontrol eder, yani asansörü en yakın katta durdurur ve kapılarını açar, istenirse binanın ana girişinde komple elektriği ve gazı da keser. Ancak bina sakinleri deprem sensörünü alma kararı vermiyorsa, daire sakinleri binadan bağımsız olarak kendileri de satın alıp dairelerine monte edebilirler, böylece kendilerinin depremde alarm ile uyarılmasını sağlayabilirler.

8. Cihazı montaj etmek ve kullanmak için bilgi gerekiyor mu?

Cihazı kullanmak için hiçbir ön bilgiye gerek yoktur, herkesin rahatlıkla kullanabileceği bir cihaz. Sensörün duvara montaj edilip kahve makinesi gibi fişinin prize takılması yeterli. Cihazın fişini elektriğe taktığınız zaman cihaz ölçüm yapmaya hazırdır. Bu durumda cihaz deprem titreşimlerini algılar ve alarm verir. Gece uyuyorsanız sizi uyandırmış olur.

Eğer cihaz ile asansörünüzü de kontrol edecekseniz asansörünüzün bakımını yapan firma/kişi deprem sensörünü asansör kontrol cihazındaki hazır yerine 2 dakikada takar.

Deprem anında eğer elektriğinizi de kesecekse bunun için elektrik panonuza bağlantıyı bir elektrikçinin yapması gerekir, bunu genelde asansör bakımcısı da yapabilir.

Deprem anında gazınız da kesilsin istiyorsanız, bunun için bağlı bulunduğunuz gaz dağıtım şirketi tarafından (İGDAŞ, BAŞKENTGAZ, İZMİRGAZ vb.) kontrol ve onay gerekir.

 

Marka

Atek

TEKNİK ÖZELLİKLER

–>

Çalışma Gerilimi

12-24 VDC

Sukünet akımı

20mA @24VDC

Alarm Akımı

150mA @24VDC

Algılama Düzlemi

X, Y, Z (3 eksen)

Frekans Duyarlılık aralığı

TS 12884’de belirtilen standarda uygun

Minimum duyarlı ivme eşiği

+/- 40 mg

Röle Çıkışı

4 adet kuru kontak röle
220VDC, 250VAC 2A – 60W, 62.5 VA (rezistif yük) veya 24VDC 1A
Deprem1/Deprem2 rölesi deprem algılandığında;
Yangın1/Yangın2 rölesi ise buton veya dedektörden uyarı gelince aktif olur.

Harici girişler

1 adet buton
1 adet dedektör (12-24VDC beslemeli, kuru kontak röle çıkışlı)
(NO veya NC ayarlanabilir) (Fabrika çıkışı NC giriş)

Sesli ikaz

85dB/1m buzzer

Çalışma Sıcaklığı

-10°C … +60°C

Bağıl Nem

% 10 ile % 90 yoğuşmasız

Gövde Malzemesi

Metal

SIKÇA SORULAN SORULAR

 1. Deprem Sensörü nedir? Ne amaçla kullanılır?

Cihazın kullanım amacı; deprem anında oluşan sismik titreşimleri algılayarak uyarı vermek ve kontrol çıkışları sayesinde deprem sırasında çalışması tehlike yaratacak;  jeneratör, elektrik paneli, asansör vb. cihazları otomatik olarak devreden çıkarmaktır. Ayrıca, deprem  anında sesli ve görsel uyarı verir.

Ayrıca cihaz üzerinde 1 adet yangın/gaz dedektörü girişi ve 1 adet yangın alarm butonu girişi bulunmaktadır. İstenildiği taktirde buton girişine yangın alarm botunu; yangın/gaz dedektörü girişine ise gaz alarm dedektörü, duman dedektörü ve izlenmesi istenen diğer sistemlerin bağlantısı yapılabilir. Böylece tek bir cihaz üzerinden hem deprem algılanır hem de diğer sistemlerden gelen alarm durumları izlenebilir.

Ürün deprem ve yangın anında;

 • Sesli alarm vererek sizi uyarır. Örneğin gece uyurken depremin ilk titreşimlerinde veya yangın durumunda sizi uyandıracak seviyede ses verir. Böylece depreme veya yangına uyurken yakalandığınız zaman sizi uyandırarak daha önce oluşturduğunuz güvenli bölgeye geçiş için zaman tanır.
 • Elektrik tesisatını devre dışı bırakarak, elektrik kontağından doğacak olan yangın riskine karşı korunma sağlar
 • Acil durum aydınlatma armatürlerinin otomatik olarak çalışmasını sağlar
 • Asansörlerin en yakın kata indirilerek durdurulmasını sağlar
 • Jeneratörlerin kapanmasını sağlar

Sensör üzerinde bu amaçlarla kullanılmak üzere  4 adet kuru kontak röle çıkışı (220VAC veya 24VDC): Deprem röleleri, deprem algılandığında, Yangın röleleleri, harici gaz/yangın dedektörü veya yangın butonu girişinden alarm geldiğinde aktif olur.

 1. Cihaz hangi deprem şiddetinde alarm verir? Deprem olduktan sonra ve sistem alarm verdikten sonra tekrar nasıl normal çalışma durumuna geri döner?

Sensör, Kandilli Rasathanesi’nin belirlediği ve zorunlu olan TSE standartlarında belirtilen sarsıntı şiddetinde devreye girer. Bu şiddet mevcut zemine göre farklılık gösterebilir fakat 5 şiddeti gibi düşünebilirsiniz. Deprem büyüklüğü değil, şiddeti 5 gibi olunca devreye girer.

 1. Cihaz depremi önceden algılar mı, kaç saniye sonra uyarı verir?

Cihaz bir deprem erken uyarı cihazı değildir. Asıl kullanım amacı, deprem anında oluşan sismik titreşimleri algılayarak uyarı vermek ve kontrol çıkışları sayesinde deprem sırasında çalışması tehlike yaratacak; doğalgaz, jeneratör, elektrik paneli, asansör vb. cihazları otomatik olarak devreden çıkarmaktır. TSE’nin belirlediği ivme ve frekansta bir deprem olduğunda cihaz direkt uyarı verir. Standarda göre 5 saniye altında algılama yapılması gerekir. Cihazımız ise ortalama 1 saniye içinde uyarı verir.

 1. Cihaz deprem dışındaki titreşimlerden etkilenir mi? Bunları algılayıp alarm verir mi?

Cihaz Kandilli Rasathanesinin belirlediği ve TSE standardında belirtilen değerlere göre alarm verir. Bu sayede hatalı titreşimler filtrelenmiş olur, görece zararsız küçük depremlerde ve diğer titreşimlerde sistemlerin çalışması aksamadan devam eder. Gerçek deprem durumunda ise deprem uyarısı kesin olarak verilir ve çıkışlar aktif olur.

 1. Cihazda hangi çıkışlar mevcuttur ve bu çıkışlar hangi sistemlere bağlanabilir?

Sensör üzerinde  deprem veya yangın anında asansör, elektrik panosu, acil aydınlatma sistemleri ve jeneratörleri kontrol etmek için 4 adet kuru kontak röle çıkışı (220VAC veya 24VDC) bulunmaktadır.

Deprem röleleri, deprem algılandığında, Yangın röleleri, harici gaz/yangın dedektörü veya yangın butonu girişinden alarm geldiğinde aktif olur.

 1. Cihaz Deprem veya Yangın anında hangi fonksiyonları gerçekleştirir?
 • Sesli alarm vererek sizi uyarır. Örneğin gece uyurken depremin ilk titreşimlerinde veya yangın anında sizi uyandıracak seviyede ses verir. Böylece depreme veya yangına uyurken yakalandığınız zaman sizi uyandırarak daha önce oluşturduğunuz güvenli bölgeye geçiş için zaman tanır.
 • Elektrik tesisatını devre dışı bırakarak, elektrik kontağından doğacak olan yangın riskine karşı korunma sağlar
 • Acil durum aydınlatma armatürlerinin otomatik olarak çalışmasını sağlar
 • Asansörlerin en yakın kata indirilerek durdurulmasını sağlar.
 1. Deprem sensörü elektrikler kesildiğinde çalışmasına devam edebilir mi?

Bu ürünümüzde herhangi bir akü bulunmamaktadır. Enerji kesildiğinde çalışmaz. Bu sebeple elektrik kesintisi gibi durumlar için beslemesi ups vb sistemler üzerinden sağlanabilir.

 1. Cihaz algıladığı deprem olaylarını hafızasında tutar mı? Bu kayıtlar panel üzerinden görüntülenebilir veya silinebilir mi? Kayıtlar başka yere aktarılabilir mi?

ASM20 cihazımızda deprem kayıt özelliği yoktur. Deprem kayıt özelliği için ASM10 ürünümüz tercih edilmelidir.

 1. Cihaz nereye monte edilmelidir?

Bireysel kullanıcılar; daire içinde kolon ya da kiriş gibi sağlam bir alana monte etmelidir.

Bina için kullanılacaksa;

 • Bina içerisinde kapalı bir ortam seçilmelidir.
 • Cihaz kontrol için diğer sistemlere bağlanacaksa, uygulama yerine en yakın mesafe tespit edilir.
 • Cihazın yerden minimum 150 -180 cm yukarıda, göz seviyesinde olmasına dikkat edilmeli.
 • Gerektiğinde müdahale için uygun genişlikte bir alana ve kablo girişlerini engellemeyecek şekilde olmalıdır.
 • Araçların geçişi esnasında çarpmayacakları bir konumda,
 • Depremi şiddetinde algılayabilmesi için sağlam bir zemine (kolon yada kiriş) sıkıca ve terazisinde montaj yapılmalıdır.
 1. Cihaz kurulumu/montajı nasıl yapılır, herhangi bir ayara gerek var mıdır? Fişe takınca direkt çalışır mı?

Cihaz kolon, kiriş gibi sağlam bir alana ve terazisinde monte edildikten sonra enerjisi verilir ve deprem sensörünüz herhangi bir ayar yapmaya gerek kalmadan direkt kullanıma hazırdır (offset (konum algılama) ayarını otomatik olarak yapar).

Röle çıkışları ve dedektör girişleri kullanılacaksa yetkili kişilerce bu bağlantılar da yapılmalıdır. Kullanılmayacaksa bağlanması zorunlu değildir.

 1. Sensör alarm verdiğinde nasıl susturulur/resetlenir?

Herhangi bir alarm durumunda paneli resetlemek için cihaz offset konumuna geldikten sonra (panel normal konuma geldikten sonra ve herhangi bir sarsıntı veya yangın alarmı yokken) cihaz üzerindeki reset butona tornavida gibi sivri bir cisimle yaklaşık 3 sn boyunca basılı tutulup sonra bırakılır. Bu durumda alarm durumu ve çıkışlar resetlenir.

Test butonuna 1 kez basıldığında ise buzzer/alarm susturulabilir. Fakat röleler çıkış vermeye devam eder.

 1. Cihaz nerelerde kullanılır? Binalarda deprem sensörü kullanmak kanunen zorunlu mudur?

Cihaz bireysel konutlardan sitelere, okullardan hastanelere ve fabrikalardan büyük endüstriyel tesislere kadar her alanda kullanıma uygundur.

Binaların yangından korunması yönetmeliğine göre; belirli bir yüksekliği geçen binalarda deprem anında asansörün en yakın katta durdurulup kapısını açması ve doğalgazı kesme işlemi için deprem sensörü kullanılması zorunludur. İlgili maddeler aşağıda verilmiştir.

Resmi gazetede yayınlanan yönetmelik için linke tıklayabilirsiniz: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/12/20071219-2.htm

Asansörle ilgili madde (Madde 160-C): Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde bulunan yapı yüksekliği 51.50 m’den fazla olan binalarda deprem sensörü kullanılması ve asansörlerin deprem sırasında en uygun kata gidip, kapılarını açıp, hareket etmeyecek tertibat ve programa sahip olması zorunludur.

Doğalgaz ile ilgili madde (Madde 112-J): Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde bulunan ve bina yüksekliği 21.50 m’den fazla olan otel ve motel gibi konaklama tesisleri, toplanma amaçlı binalar, sağlık, eğitim, ticaret ve sanayi binaları ile yüksek binaların ana girişinde, sarsıntı olduğunda gaz akışını kesen tertibat, gaz dağıtım şirketi veya yetkili kıldığı kuruluş tarafından yaptırılır ve belediye gaz dağıtım şirketi tarafından kontrol edilir. Gaz akışını kesen tertibat herhangi bir nedenle gaz akışını kestiği takdirde kesilen gazın tekrar açılması için bir bedel talep edilemez.

 1. Cihaz asansörlere bağlamak için uygun mudur?

Ürünümüzde 4 adet röle çıkışı bulunmaktadır. Rölelerin ikisi deprem anında, ikisi yangın anında aktif olur. Bu röleleri asansör panonuza bağlayabilirsiniz. Deprem veya yangın anında bu çıkışlar aktif olacak ve asansörün en yakın katta durup kapılarını açmasını sağlayacaktır.

 1. Cihaz elektrik panosuna bağlamak için uygun mudur?

Ürünümüzde 4 adet röle çıkışı bulunmaktadır. Rölelerin ikisi deprem anında, ikisi yangın anında aktif olur. Bu röleleri elektrik panonuza bağlayarak deprem veya yangın anında kontak vermesini ve elektriğin kesilmesini sağlayabilirsiniz.

 1. Cihaz deprem anında sesli uyarı verir mi? Kaç desibel ses verir?

Cihaz üzerinde bulunan dahili buzzer sayesinde deprem anında sesli uyarı verir. Dahili buzzer ses seviyesi minimum 85db’dir. Bireysel konut kullanıcıları için, gece uyurken depremin ilk titreşimlerinde sizi uyandıracak seviyede ses verir. Böylece depreme veya yangına uyurken yakalandığınız zaman sizi uyandırarak daha önce oluşturduğunuz güvenli bölgeye geçiş için zaman tanır.

Dahili buzzer dışında panel çıkışlarından birine harici siren bağlayarak, daha yüksek ses seviyesi de elde edebilirsiniz.

 1. Ürünün kurulumu ve bağlantıları kimin tarafından yapılır?

Asansör ve elektrik panosuna bağlantısı; yetkili asansör veya elektrik firması tarafından kılavuzda yer alan montaj talimatlarına uygun şekilde yapılmalıdır.

 1. Ürünün çalışma ortam koşulları nedir? Açık bir alana monte edilebilir mi?

Cihazın çalışma sıcaklığı: -10°C … +60°C derece arasındadır.

Cihaz, bina içerisine (kapalı alana) monte edilmelidir.

 1. Sensörün uzaktan izleme veya uzaktan erişim özellikleri var mı? Sensörün durumu ve verileri uzaktan takip edilebilir mi?

Sensör üzerinde dahili olarak haberleşme sistemi veya uzaktan erişim özelliği yoktur. Ancak röle çıkışlarından birini uygun sisteminize bağlayarak deprem veya yangın anında sisteminize kontak çıkışı vermesini sağlayabilirsiniz.

 1. Deprem sonrasında kesilen sistemleri (doğalgaz, elektrik vb.) aktif hale/normal çalışma durumuna getirmek için ne yapılması gerekir? Deprem bitince sistem otomatik olarak eski haline döner mi?

Cihaz deprem çıkışı vermesi durumunda; deprem resetlemesi yapıldığında, bütün çıkışlar resetlenir ve normal çalışmasına ve ölçüme devam eder.

 1. Ürünün servis ağı mevcut mudur? Arıza yaptığında ne yapılması gerekir?

Evet. Arıza durumunda ürünü iletişim bilgilerinde yer alan firma adresimize getirebilir veya kargo ile yollayabilirsiniz.

Aşağıda olası arıza durumları ve nasıl giderileceği belirtilmektedir.

-“Sensör Hatası” durumunda: Tornavida gibi sivri bir cisim yardımıyla cihaz üzerindeki reset butona yaklaşık 3 sn boyunca basılı tutulup bırakılır. Böylece cihaz kendini resetler (kapanıp açılır). İkinci resetlemede hata hala devam ederse lütfen üreticiyle iletişime geçiniz. “Sensör Hatası” uyarısı geçerse firmamıza gönderilmesine gerek yoktur ama hata geçmez ise cihazın firmamıza gönderilmesi ve ivme ölçerin değiştirilmesi gerekmektedir.

DATASHEET
PDF
KULLANMA KILAVUZU
PDF